Chương trình tu tập cầu siêu hóa giải oán kết (Bài 8) - Quyển 1

Quý vị và các bạn tùy duyên in và tải bản PDF tại đây: cập nhật sau

Chương trình tu tập cầu siêu hóa giải oán kết (bài 8) - Quyển 1 (Dành cho chủ sám là nhân dân Phật tử trong và ngoài câu lạc bộ Cúc Vàng)

Chương trình tu tập cầu siêu hóa giải oán kết (bài 8) - Quyển 1 (Dành cho chủ sám là Phật tử câu lạc bộ Cúc Vàng đã bạch xong 49 ngày phát nguyện tu lục hòa)

Nếu muốn tu tập qua mạng thì tu theo chương trình dưới đây:

LỜI NÓI ĐẦU 

Kính thưa quý Phật tử và các bạn! 
Đức Phật dạy nhân quả, nếu chúng ta tạo các nghiệp ác thì phải thọ chịu quả khổ, nếu chúng ta tạo các nghiệp thiện thì được hưởng hạnh phúc. Chùa Ba Vàng hướng dẫn cho Phật tử và nhân dân tu tập theo nhân quả để chuyển hóa được các nghiệp khổ. 

Chương trình tu tập có 4 phần:

Phần A. Hướng Dẫn;

Phần B. Nghi Thức Tu Tập 49 Ngày Lần 1;

Phần C. Nghi Thức Tu Tập 49 Ngày Lần 2;

Phần D. Nghi Thức Tu Tập 49 Ngày Lần 3. 

Khi gia đình có duyên sự gì, thì gia đình tu tập, hồi hướng công đức vào đúng việc đó, theo tâm mong cầu của gia đình (mong cầu hướng thiện). Trong khi tu tập, mà gia đình có phát sinh duyên sự mới, thì quý Phật tử lại hồi hướng cho cả việc mới phát sinh. 

Quý Phật tử và các bạn đọc kỹ phần hướng dẫn để hiểu trước khi thực hành.

PHẦN A: HƯỚNG DẪN

1. Cách thức tu tập

Thời gian: 
Mỗi lần gia đình có duyên sự (nghiệp nặng) thì quý Phật tử tu bài số 8 theo các chương trình quyển 1, 2, 3, 4, 5. Quý Phật tử cũng có thể phát nguyện tu thời gian ngắn, mỗi lần phát nguyện tu theo 1 quyển nhỏ (Thượng, Trung, Hạ), lần sau phát nguyện tu tập thì tu quyển tiếp theo. 
Ví dụ: Lần 1 tu theo quyển Thượng. Lần 2 tu theo quyển Trung. Lần 3 tu theo quyển Hạ. 
Thời gian tu tập trong ngày: Tùy duyên sắp xếp phù hợp với công việc của gia đình, nếu một ngày tu tập được hai thời, thì lợi ích hơn. Nếu ngày nào tu được hai thời, thì vẫn tu theo chương trình của ngày đó.

2. Khấn xin nghỉ tu tại nhà

Nếu ngày nào quý Phật tử bận công việc phải đi xa nhà không tu tập được, thì quý Phật tử bạch lễ xin nghỉ tu tại nhà, khi xong việc thì công phu tiếp, theo văn khấn sau:

Văn Khấn

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Đệ tử con tên là: …… Pháp danh: …… Hiện đang ở tại: …… Hôm nay là ngày…… tháng…… năm…… Theo chương trình con đang tu tập trong 49 ngày, để chuyển nghiệp cho gia đình, nhưng hôm nay con với lý do: …… con xin nghỉ đến ngày…… tháng…… năm…… con xin tiếp tục tu. Đây là lời chân thật của con, con xin chư Phật chứng minh cho con. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!

3. Sắm lễ cúng

Ngày đầu tiên của mỗi lần tu 49 ngày và ngày cuối cùng khi tu tập xong mỗi lần 49 ngày, cúng lễ bằng mâm cơm chay và hoa, quả. 
Các ngày tiếp theo, từ ngày thứ hai cho đến ngày 48, mỗi ngày đều dâng lễ cúng, trước mỗi bát hương, sắp lễ một bát cơm trắng (có thể thay cơm bằng bánh hoặc các vật thực khác, nhưng cần thay hàng ngày mỗi khi cúng) và một cốc nước chè (nếu không có thì cúng bằng nước trắng), hoa quả tùy duyên (có hoặc không có đều được). 

- Hướng dẫn cách sắp lễ: 
Cơm làm từ rau củ quả hoặc tam tịnh nhục và 1 cốc sữa tươi (các đồ lễ, sau khi lễ xong thì thọ thực). 
Gia đình nào có bàn thờ Phật, thì sắp hoa quả và một bát cơm, một cốc nước để dâng cúng Phật. 
Đặt mâm cơm cúng lên bàn thờ gia tiên. 
Gia đình nếu có bàn thờ Phật, thì hành lễ phía trước dưới bàn thờ Phật, nếu gia đình nào chưa có bàn thờ Phật, thì hành lễ phía trước dưới bàn thờ gia tiên. 
Trường hợp trong gia đình hoặc nơi ở hiện tại của quý Phật tử chưa thờ tự, quý Phật tử có thể sắp xếp một cái bàn trống, hoặc trên bàn làm việc để gọn gàng. Sau đó, quý Phật tử có thể thực hiện tất cả các nghi lễ ở đó, có thể cắm hương bằng cốc gạo hoặc nếu trường hợp không được cắm hương, thì không cắm hương, thành tâm làm lễ cũng được (vì hoàn cảnh không cho phép vẫn đảm bảo yếu tố thành tâm). Nếu do hoàn cảnh nào đó, mà không làm được mâm cơm chay, thì có thể cúng bằng một bát cơm và một cốc nước. 

Lưu ý:
- Khi làm lễ không kiêng kỵ ngày, giờ, tháng, năm và tuổi. Do gia đình bố trí công việc mà sắp xếp thời gian phù hợp để làm lễ.
- Cúng Phật và chư Thiên, chư Thần Linh cũng có thể cúng tam tịnh nhục (không tự mình giết, không xui người giết, không nhìn thấy chúng đó bị giết). Đức Phật và chư Thánh khi còn tại thế vẫn sử dụng vật thực tam tịnh nhục.

mam-cung-cau-sieu
Cách sắp lễ cúng (ảnh minh họa)

4. Các vong linh khấn mời khi tu tập

Nếu thỉnh mời vong linh nào thì khấn đúng vong linh đó: 
Vong linh gia tiên tiền tổ nội, ngoại (họ: Trần, Lê)…….. 
Vong linh có duyên tại nơi đất ở của gia đình chúng con tại…….. 
Vong linh thai nhi (nếu có)...... 
Vong linh oan gia trái chủ, theo nghiệp báo oán tác động vào gia đình, trên việc (phát triển kinh tế, công danh sự nghiệp, hạnh phúc gia đình, tính tình,)…...... Thông qua các hiện tượng, ví dụ: Con hư qua hiện tượng mải chơi bỏ học….; công danh: Các duyên cản trở người (tên)... không đồng ý............ 
Lưu Ý: Khi tu theo chương trình số 8 mà phát sinh muốn cầu siêu cho vong linh gia tiên, vong linh thai nhi thì vẫn tiếp tục tu theo chương trình này, khi khấn thì bạch thêm vong linh.

5. Cúng dường Tam Bảo

Cúng dường Tam Bảo: Dâng cúng vào chùa bằng tiền hoặc vật phẩm để tôn tạo chùa, để nuôi dưỡng chư Tăng cùng Phật tử tu tập làm việc công quả và các việc từ thiện phúc lợi xã hội. 
Tùy tâm cúng dường Tam Bảo, hồi hướng công đức cứu độ các vong linh (cầu siêu) và hồi hướng phúc cứu độ đó đến cho gia đình để hoá giải nghiệp chướng theo mong cầu. 
Bạch lễ cúng dường vào buổi tu tập đầu tiên, hồi hướng công đức đến cho các vong linh theo từng mục, ví dụ: Cúng dường Tam Bảo là: 0 đồng, hồi hướng công đức cho gia tiên bên nội họ Trần; cúng dường Tam Bảo: 1 đồng, hồi hướng công đức cho....

6. Nghe Pháp

- Ngày nghe Pháp có thể thực hành 1 trong 2 cách sau: 
1. Nghe Pháp và cúng cơm cùng một khóa lễ 
2. Trong khóa lễ chỉ thực hành cúng cơm, còn nghe Pháp có thể nghe vào thời gian khác trong ngày.

- Nếu bài Pháp dài có thể chia nghe làm nhiều lần trong ngày. Nếu bài Pháp ngắn thì có thể tùy ý chọn và nghe thêm các bài khác trên các trang truyền thông của chùa Ba Vàng và trên trang Phạm Thị Yến.

- Trong khi tu tập và sau khi đã tu tập xong 3 lần 49 ngày, các Phật tử tinh tấn nghe Pháp thêm vào thời gian tùy duyên trong ngày để giác ngộ chuyển hóa nghiệp.

- Nếu quý Phật tử nào tu đủ 3 lần 49 ngày của chương trình này, các lần sau muốn tu tập tiếp thì vào các ngày nghe Pháp sẽ tùy ý nghe bài giảng chưa nghe trong cùng kênh, những ngày tụng kinh thì giữ nguyên.

- Quý Phật tử có thể nghe các bài Pháp qua các trang truyền thông dưới đây, hoặc có thể thỉnh một đài nghe Pháp ở Ban Tri khách chùa Ba Vàng (số thứ tự bài nghe Pháp trong quyển này giống với số thứ tự các bài nghe Pháp ở đài).

CÁC TRANG NGHE PHÁP

I. Facebook: 
1. Chùa Ba Vàng 
facebook.com/chuabavang.com.vn 
2. Thầy Thích Trúc Thái Minh 
facebook.com/ThayThichTrucThaiMinh 
3. Phạm Thị Yến (Tâm Chiếu Hoàn Quán) 
facebook.com/cophamthiyentamchieuhoanquan

II. Youtube 
1. Chùa Ba Vàng 
youtube.com/chuabavangqn/?sub_confirmation=1 
2. Thầy Thích Trúc Thái Minh 
youtube.com/thaythichtructhaiminh/?sub_confirmation=1 
3. Phạm Thị Yến (Tâm Chiếu Hoàn Quán) 
youtube.com/phamthiyentamchieuhoanquan/?sub_confirmation=1

(Quý Phật tử ấn vào tên phần tu tập để vào bài tu tập)

- PHẦN B. Nghi thức tu tập 49 ngày lần 1 (Quyển Thượng)

- PHẦN C. Nghi thức tu tập 49 ngày lần 2 (Quyển Trung)

- PHẦN D. Nghi thức tu tập 49 ngày lần 3 (Quyển Hạ)

7. Hướng Dẫn Cho Phật Tử Ở Xa Muốn Cúng Dường Tam Bảo Về Chùa Ba Vàng

Thể theo nguyện vọng của Phật tử ở xa muốn cúng dường về chùa thông qua tài khoản. Chùa Ba Vàng xin thông báo số tài khoản duy nhất dành để cúng dường cầu an cầu siêu sau đây:

Link: https://chuabavang.com/thong-bao-so-tai-khoan-cua-chua-ba-vang-d781.html

8. Văn Bạch Chuyển Đổi Nghi Thức

a. Hướng Dẫn
- Dành cho trường hợp đang tu theo các nghi thức của câu lạc bộ, mà chuyển đổi thành phần Phật tử.
- Sau khi nguyện hương xong, cắm hương lên bát hương và bạch trước phần văn bạch của nghi thức.
- Bạch 1 lần.

b. Văn Bạch
(Chắp tay, quỳ)
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!
Đệ tử con tên là… Pháp danh… ở tại địa chỉ… con đang tu tập tại đạo tràng… thuộc câu lạc bộ Cúc Vàng.
Nhân duyên con vừa chuyển thành phần Phật tử, từ thành phần... sang thành phần… Vì vậy con xin chuyển nghi thức tu tập, từ nghi thức… sang nghi thức…
Con xin chư Phật, chư Bồ Tát, chư Thánh Hiền Tăng chứng minh và gia hộ cho con được tiến tu, chư Thiên, chư Thần Linh (Phật tử trong câu lạc bộ Cúc Vàng, đã bạch xong bài 49 ngày thì đọc thêm: chư linh Thần hộ trì) gia hộ cho con.
Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát! (1 lễ)

 

HẾT

LIÊN HỆ HỎI VỀ VIỆC TU TẬP

I. Ban tiếp nhận thông tin Câu lạc bộ Cúc Vàng: 0984243810
II. Facebook:
Phật tử Phạm Thị Yến (Tâm Chiếu Hoàn Quán)
Chủ nhiệm Câu lạc bộ Cúc Vàng - Tập Tu Lục Hòa:
1. Trang cá nhân
facebook.com/PhamThiYen.TamChieuHoanQuan1970
2. Fanpage
facebook.com/CLBCucVangTapTuLucHoa
facebook.com/cophamthiyentamchieuhoanquan
3. Đăng lên nhóm facebook: Tâm Sự Cùng Cô Phạm Thị Yến (Tâm Chiếu Hoàn Quán):
facebook.com/groups/PhamThiYenTCHQ
4. Cảm nhận hạnh phúc mỗi ngày
https://www.facebook.com/groups/422743472129808
III. Email: [email protected]

-------------------HẾT-------------------

Các bài nên xem thêm:

746,250 lượt xem
02/01/2023

Bình luận (36)

Phản hồi cho Hủy bỏ

 1. p
  p
  21/08/2023

  Cô chỉ dạy chúng con cách tu tập thật là tỉ mỉ và dễ hiểu ạ. Con thành kính tri ân công đức của cô CN, con chúc Cô mãi khỏe mạnh để dìu dắt chúng con trên con đường tìm cầu Phật pháp ạ.

 2. H
  H

  Hằng Ngô

  08/08/2023

  Chúng con xin tri ân công đức Cô Chủ Nhiệm ạ

 3. L
  L

  Lê Thị Lan Dung

  19/04/2023

  Con chào Cô ạ!
  Cô cho con hỏi con đã đăng ký vào đạo tràng của Chùa Ba Vàng gần 1 tháng nay nhưng vẫn chưa được phản hồi? Giờ con phải đăng ký lại như thế nào ạ?

  1. Ban quản trị

   20/04/2023

   Ban Quản trị trang Phạm Thị Yến xin chào bạn Lê Thị Lan Dung và xin trả lời câu hỏi của bạn như sau:
   Hiện nay, tại trong và ngoài nước đã có hơn 450 đạo tràng đang sinh hoạt theo chùa Ba Vàng. Nếu bạn muốn đạo tràng trợ giúp, hướng dẫn tu tập Phật Pháp để được lợi ích, bạn có thể đăng ký theo 2 cách sau:
   - Cách 1: Bạn có thể liên hệ qua số điện thoại của Ban Tiếp nhận Tín chủ để được hỗ trợ. Số điện thoại của Ban Tiếp nhận Tín chủ do Ban Liên lạc CLB Cúc Vàng - Tập Tu Lục Hòa phụ trách là: 0335012226.
   - Cách 2. Điền vào link: https://forms.gle/42L7RA6s3TwMykS17
   Ban Quản trị sẽ gửi thông tin của bạn tới đạo tràng thuộc chùa Ba Vàng gần bạn nhất. Bạn nhớ để ý tin nhắn điện thoại để đạo tràng liên lạc với bạn nhé. Nếu bạn cần đạo tràng giúp đỡ, hướng dẫn việc tu tập, bạn cứ nói chuyện với đạo tràng.
   Theo quy định, các đạo tràng thuộc chùa Ba Vàng, Phật tử chỉ giúp đỡ tu tập, không lấy tiền công hay bất cứ loại tiền nào cả. Để hiểu rõ hơn, bạn có thể tham khảo thêm thông tin tại link:
   Thông báo về quy định tiếp nhận đóng góp, cúng dường của nhân dân, Phật tử tại chùa Ba Vàng 

   Chúc bạn cùng gia đình luôn an lạc và hạnh phúc!

 4. Đinh Thị Luận

  05/04/2023

  Con kính chào Cô.
  Con cho người ta mượn tiền với số lượng nhiều, trong đó con có lấy số tiền của người khác nữa. Con khiến cho gia đình con rơi vào cảnh nợ nần. Con rất đau khổ từ tháng 11 đến giờ. Con mong muốn họ trả nợ và muốn thoát khỏi cảnh nợ nần. Con mong Cô bày cho con cách tu để chuyển hóa nghiệp đau khổ này.
  Con cảm ơn Cô ạ.

  1. Ban quản trị

   12/04/2023

   Ban Quản trị trang Phạm Thị Yến xin chào bạn Đinh Thị Luận và xin trả lời câu hỏi của bạn như sau:
   1. Về việc thất thoát tài sản, Cô Phạm Thị Yến đã từng trả lời tại đường link sau, Ban Quản trị mời bạn tìm hiểu nhé!
   Cách giải nghiệp thất thoát tài sản

   2. Mong muốn an ổn, mong cầu hạnh phúc là điều tất yếu của tất cả chúng sinh. Cầu an là tâm mong cầu cho mình, cho gia đình được bình an. Nếu gia đình đang an ổn, thì tốt đẹp hơn lên. Nếu gia đình đang có sự bất an, thì sẽ được chuyển hóa, khiến dần dần an ổn.
   Chùa Ba Vàng hướng dẫn cho Phật tử và nhân dân tu tập theo nhân quả để chuyển hóa được các nghiệp khổ.
   Về vấn đề của gia đình bạn, gia đình bạn có thể tu tập theo chương trình dưới đây:
   - Chương trình 1: Tu tập cầu an 
   - Chương trình 2: Sau khi tu tập cầu an xong thì bạn tu theo chương trình cầu siêu hóa giải oán kết của chùa, gia đình kiên trì tu tập (có thể phải tu mấy lần 49 ngày) chắc chắn sẽ có kết quả chuyển hóa.

   3. Câu chuyện chuyển hóa nghiệp bệnh nhờ tu tập Phật Pháp dưới đây là một trong rất nhiều câu chuyện chuyển nghiệp có thật tại chùa Ba Vàng. Xin mời bạn truy cập vào các đường link dưới đây để tìm hiểu:
   3.1 Gia đình đứng trước bờ vực tan vỡ, tài sản tiêu tán: Chuyển hóa vi diệu nhờ tu tập Phật Pháp
   3.2 Thoát nợ tiền tỷ nhờ tu học Phật Pháp
   3.3 Ban Quản trị mời bạn tìm hiểu thêm về các câu chuyện chuyển nghiệp tại phần Câu Chuyện Chuyển Nghiệp trong chuyên mục Tâm Linh Nghi Lễ trên Website Cô Phạm Thị Yến.

   4. Hiện nay, tại trong và ngoài nước đã có hơn 450 đạo tràng đang sinh hoạt theo chùa Ba Vàng. Nếu bạn muốn đạo tràng trợ giúp, hướng dẫn tu tập Phật Pháp để được lợi ích, bạn có thể đăng ký theo 2 cách sau:
   - Cách 1: Bạn có thể liên hệ qua số điện thoại của Ban Tiếp nhận Tín chủ để được hỗ trợ. Số điện thoại của Ban Tiếp nhận Tín chủ do Ban Liên lạc CLB Cúc Vàng - Tập Tu Lục Hòa phụ trách là: 0335012226.
   - Cách 2. Điền vào link: https://forms.gle/42L7RA6s3TwMykS17
   Ban Quản trị sẽ gửi thông tin của bạn tới đạo tràng thuộc chùa Ba Vàng gần bạn nhất. Bạn nhớ để ý tin nhắn điện thoại để đạo tràng liên lạc với bạn nhé. Nếu bạn cần đạo tràng giúp đỡ, hướng dẫn việc tu tập, bạn cứ nói chuyện với đạo tràng.
   Theo quy định, các đạo tràng thuộc chùa Ba Vàng, Phật tử chỉ giúp đỡ tu tập, không lấy tiền công hay bất cứ loại tiền nào cả. Để hiểu rõ hơn, bạn có thể tham khảo thêm thông tin tại link:
   Thông báo về quy định tiếp nhận đóng góp, cúng dường của nhân dân, Phật tử tại chùa Ba Vàng
   Chúc bạn cùng gia đình luôn an lạc và hạnh phúc!

 5. T
  T

  Trường Thị Lương

  28/08/2022

  Con kính chào Cô. Cô cho con hỏi là hôm mùng 1 âm lịch, gia đình con có thắp hương cầu an, cầu tiền tài, cầu lộc vào nhà nhưng con có xuất tiền để trả nợ cho họ. Bố chồng nói là ngày 1 âm lịch người ta thì trông cho tiền lộc vào nhà, con mình đằng này lại đưa tiền đi trả cho họ là đưa tiền ra khỏi nhà, bảo như vậy làm ăn khó mà có lộc thêm được. Con mong được sự giải đáp của Cô ạ. Con xin tri ân công đức của Cô ạ. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni